Praktijktraining fysieke technieken

De inzet van fysieke technieken moet je ten alle tijden proberen te voorkomen. Kennis, inzicht in elkaar en goede afspraken zijn daartoe belangrijke voorwaarden. Toch kan je soms niet anders dan ingrijpen en dan is van belang dat je dit op een zo menswaardig mogelijke manier doet. Leren ingrijpen op een manier die veilig is voor jou, je team en de client is wat je leert in deze training.

Inleiding

De ‘praktijktraining fysieke technieken’ richt zich op het aanleren van en oefenen met persoonlijke veiligheidstechnieken (PV’s) en teamtechnieken (TT’s). De PV’s richten zich op de veiligheid van de individuele medewerker. Zoals je kunnen verweren als je door een client bij de haren of kleren wordt gepakt, of wordt verwurgd. De TT’s worden gebruikt in situaties waar de veiligheid van de cliënt(en) en/of medewerkers ernstig wordt bedreigd en fysiek ingrijpen met meerdere medewerkers nodig is. Met TT’s leer je om in goede afstemming gezamenlijk de cliënt te laten ontladen in een zo veilig mogelijke omgeving.

ZorgKwestie werkt vanuit de visie dat fysiek ingrijpen alleen wordt ingezet als alle communicatie en de-escalatietechnieken onvoldoende helpen en een onveilige situatie ontstaat. We werken met technieken die humaan en pijnprikkelvrij worden uitgevoerd. Omdat zorg voor de cliënt altijd prioriteit heeft en herstel van het contact het doel is.

In het kort

Na het volgen van deze training kun je op humane wijze en zonder pijnprikkels, veilig fysiek ingrijpen in situaties waarin dat nodig is.

Voor teams die willen leren hoe ze, op humane wijze en zonder pijnprikkels, veilig fysiek kunnen ingrijpen in situaties waarin dat nodig is.

De praktijktraining bestaat uit drie bijeenkomsten van elk maximaal drie uur (1 dagdeel).

Wij adviseren om hierna twee keer per jaar een follow-up van een dagdeel te organiseren, om de geleerde technieken te herhalen en up to date te houden.

Deze training wordt incompany aangeboden aan (gemixte) teams van maximaal 12 personen.

De training is praktijkgericht, waarbij de technieken stapsgewijs worden aangeleerd en herhaald. We zorgen ervoor dat medewerkers de technieken niet alleen maar aanleren, maar hier ook voldoende mee oefenen.