Boven- en onderstroom

Hoe vorm je met competente mensen een competent team? Goede spelers vormen niet vanzelf een goed team. Hoe goed eenieder (of iedereen) individueel ook is, voor samenwerking zijn andere competenties nodig. Die teamcompetenties leren we meestal niet in een opleiding.

Inleiding

In deze workshop van twee dagdelen gaan we in op de randvoorwaarden die nodig zijn voor een optimale samenwerking en bespreken we welke spelregels helpen in de omgang met elkaar. Want samenwerken gaat niet vanzelf en individuen aanspreken leidt meestal niet tot echte verandering. Als het gaat over samenwerking in een team, helpt het om te kijken naar de boven- en onderstroom. Een goed georganiseerde bovenstroom omvat de juiste kaders. Een basis die richting geeft, afspraken waar je altijd op terug kan vallen. De onderstroom gaat over de niet zichtbare, maar wel voelbare elementen in de samenwerking, zoals de gedachten en emoties van de individuele teamleden. Een onderstroom zonder ruis, waarbij alle leden zich inzetten om gezamenlijk bij te dragen aan het doel, vraagt om teamcompetenties die je nergens leert, maar die wel essentieel zijn. Want in je eentje verander je weinig. Met een team verzet je bergen. Echte verandering realiseer je door gebruik te maken van het team.

In het kort

Deze module geeft de theoretische achtergrond over de boven- en onderstroom. Na het volgen van de twee bijeenkomsten weet je wanneer gaat het over het één en wanneer over het ander. Daarnaast leer je hoe je de onderstroom constructief bespreekt.

voor iedereen die werkt met teams en op zoek is naar tools om de samenwerking te bevorderen.

Deze module bestaat uit 2 bijeenkomsten van elk maximaal drie uur (1 dagdeel). Het programma kan ook op maat worden gemaakt, waarbij de intensiteit afhangt van de wensen. De kosten zijn gebaseerd op het aantal dagdelen.

Indien de groep bestaat uit collega’s van dezelfde locatie, dan kunnen bijeenkomsten op locatie worden georganiseerd. Als de bijeenkomsten bijgewoond worden door collega’s van verschillende locaties in dezelfde organisatie, dan spreken we een goede plek met elkaar af. Open inschrijvingen worden georganiseerd op een locatie in Hengelo OV, Deventer of Apeldoorn.

De inhoud van de lesstof in de bijeenkomsten is op MBO+ / HBO niveau