Een analyse

Soms merk je dat je als leidinggevende (te) hard werkt. Je probeert je team bij te sturen en spreekt mensen individueel aan als het moet. Je zit er bovenop, maar het team komt niet zelfstandig verder. Als teamlid vraag je je soms af waar je invloed op hebt of waarom steeds dezelfde mensen de sfeer of (werk)processen bepalen. De aandacht gaat geregeld naar de verkeerde dingen of de energie lekt bij momenten weg. Je uit soms je frustraties wel, maar je denkt ook geregeld ‘laat maar.’

Kortom, de wens om het beter te doen is er van alle kanten. Maar in de praktijk wordt de situatie door alle betrokkenen regelmatig ervaren als moeizaam en wordt er vooral gekeken naar de leidinggevende voor de oplossing.

Wil je meer weten of een afspraak inplannen? Mail of bel ons hier

Wat is er aan de hand?

Een grondige teamanalyse laat zien hoe je met minimale inspanning maximaal resultaat in de samenwerking kan faciliteren en hoe je veranderingsprocessen in goede banen leidt. Het maakt scherp waar de aandacht naar uit moet gaan. Want het faciliteren van samenwerking is iets anders dan het leiden of coachen van individuen. Het vraagt om te kunnen kijken naar teams als een dynamisch systeem. Groepen kennen hun eigen ontwikkelstadia en gedragingen. Als leidinggevende word je daar onderdeel van en lukt het vaak niet een wezenlijk verschil te realiseren. Een analyse legt het fundament voor interventies die werkelijk verschil kunnen maken als het je doel is optimaal resultaat uit de samenwerking te krijgen.

Systemisch kijken

Een analyse is gestoeld op systeemdenken en systemisch kijken. Het is geen medewerkers-tevredenheidsonderzoek, maar een grondig onderzoek naar de logica en dynamiek van het samenwerken waar veel teams zo vaak in vastlopen. Een analyse geeft inzicht in de dynamieken die in het betreffende team spelen. Het geeft antwoord op de vraag ‘wat is hier aan de hand?’ en geeft houvast aan teams en managers die het beste uit de samenwerking willen halen.