KWES-TIE

 (de; v; zelfst.nw.);

Moeilijk vraagstuk; onopgelost probleem; een netelige kwestie; zaak waarmee iem. zich bezighoudt; aangelegenheid; casus; gebeurtenis; onderwerp; botsing; disharmonie; geding; onvrede; verdeeldheid; wrijving.

WAT IS JOUW KWESTIE?

Je werkt in de zorg. In de uitvoering of het management. Je werkt met je hart, je handen en je hoofd. Maar je werkt ook met een team én aan een complexe taak. En dat is soms lastig. Want hoe ga je om met het soms ingewikkelde gedrag van een cliënt of bewoner? Of met teamleden die allemaal een andere mening of werkwijze (lijken te) hebben? Waar begin je als je met elkaar wil doorontwikkelen, een verandering wil realiseren, wil achterhalen waarom het niet loopt of iemand mist die het voortouw neemt?

Afhankelijk van waar de uitdaging over gaat, vraagt de kwestie om bijscholing, teamontwikkeling, iemand die de kar trekt, de dialoog leidt of op gang brengt, analyseert wat er speelt of bemiddelt bij wat er misgaat.

 

Wil je nieuwe inspiratie, aan de slag met je team of een verandering?
Bel of mail ons met jouw vraag. Dan denken we met je mee.
Kennis En Inspiratie

KENNIS & INSPIRATIE

Een workshop of training volgen leidt tot nieuwe inspiratie, kennis die je nog niet had of vaardigheden die je nog niet (voldoende) beheerst. Je wilt vandaag weer iets kundiger zijn dan je gisteren was. Dus zoek je iemand die het werkveld kent, didactische kennis en kunde heeft en aansluit bij wat jij weet en kan. Praktische ondersteuning met concrete tips.

Cultuur & Teamontwikkeling

TEAMONTWIKKELING

Alleen kom je een heel eind, maar samen kom je verder. Doordat je elkaar (nog) onvoldoende kent, door verschillende meningen, een hoge werkdruk of een inhoudelijke verandering, is het niet raar dat de samenwerking aandacht vraagt. Dan zoek je iemand die confronteert waar nodig, luchtigheid brengt waar het kan en jullie verbindt in een goed gesprek.

Verandering

VERANDERING

De ontwikkelingen in de zorg gaan snel. Dat vraagt van organisaties om mee te bewegen met al die veranderingen. Vaak zijn er goede ideeën over wat er moet gebeuren om een team, afdeling of organisatie door te ontwikkelen, maar ontbreekt het aan tijd om dit zelf op te pakken. Dan zoek je iemand die tijdelijk kan helpen om ideeën te realiseren.

Wat vraagt jouw kwestie?

Heb je behoefte aan teamontwikkeling, een goede dialoog, een analyse van wat er speelt, een kartrekker die het voortouw neemt of bijscholing?

Bijscholing

Voor bijscholing kan je ook bij ons terecht.